Kontakt
Niepubliczne Przedszkole Pokaż Świat w Konstantynowie Łódzkim
Strona głowna  /  MONTESSORI
MONTESSORI

 Maria Montessori -  żyła w latach 1870 – 1952

       Była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem, pedagogiem. Dzięki wieloletnim obserwacjom stworzyła podłoże pod nowe pojęcie procesu edukacji, wykreowała filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne zasady pracy z dziećmi. Wykorzystując osiągnięcia francuskich lekarzy – pedagogów opracowała materiał dydaktyczny zwany Materiałem Montessori.

 

      W ramach projektu socjalnego powstała świetlica dla ubogich dzieci z dzielnicy San Lorenzo w Rzymie. Montessori powierzono zorganizowanie i kierowanie placówką. Nazwano ją Casa dei Bambini (Dom dziecięcy). Przebywało tam ok. 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Początkowo był to eksperyment – Montessori chciała sprawdzić jak dzieci reagują i zajmują się pomocami rozwojowymi. Już po kilku tygodniach zaobserwowano, że dzieci doskonale się rozwijały, samodzielnie podejmowały działania. Zauważyła, że dzieci chętniej interesowały się jej materiałem dydaktycznym, niż zwykłymi zabawkami, dlatego wzbogaciła zestaw pomocy o nowe materiały do nauki: geografii, matematyki, gramatyki, czytania, pisania i innych przedmiotów nauczania. Jako zasadę pedagogiczną   obowiązującą w stosunku do dzieci wprowadziła swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Sukces Casa dei Bambini stał się punktem wyjścia szerokiego zainteresowania placówką pedagogów we Włoszech i w świecie.

     


    Pedagogika Montessori dotarła niemal do wszystkich zakątków świata, jej prace zostały przetłumaczone na wiele języków. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania humanistyczne, zawarte w  ideach swojej metody wychowawczej Maria Montessori była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa. Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej i była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

 

 

Cele i założenia pedagogiki Marii Montessori

 

Pedagogika Marii Montessori

 • daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju (fizycznego, duchowego, kulturowego
  i społecznego),
 • wspiera jego spontaniczną i twórcza aktywność.

 

Cele pedagogiki Montessori

Pedagogika Montessori pomaga:

 • w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości,
 • w formowaniu prawidłowego charakteru,
 • zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 

Zadania pedagogiki Montessori

 • uczenie przez działanie,
 • samodzielność,
 • koncentracja,
 • lekcje ciszy,
 • porządek,
 • reguły społeczne,
 • obserwacja,
 • indywidualny tok  rozwoju każdego dziecka.

 

 

Materiały Montessori

 Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany materiałem Montessori.

 

Cechy materiału rozwojowego

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko w jednym egzemplarzu.

 

Kategorie materiału

 • materiał do ćwiczeń praktycznego dnia – związany z samoobsługa, troską
  o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi,
 • materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłami, służy pobudzaniu aktywności umysłowej,
 • materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy,
 • materiały artystyczne - związane z ekspresja muzyczną, plastyczną
  i zręcznością dziecka
 • materiały religijne – np.: przypowieści biblijne

 

 Otoczenie dziecka

Bardzo ważne w metodzie jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-21